00 – 21

Planning is altijd minimaal 2 preventiemedewerkers per ronde, dit is verzekeringtechnisch verplicht. U mag dus niet alleen lopen fietsen als Preventiemedewerker/Preventist. Als u dat wel doet is dit helemaal voor eigen risico.
Verder probeer ik 4 tot maximaal 5 preventiemedewerkers per preventieronde in te roosteren, eventueel exclusief de coördinators.

Namen doorgehaald in de planning waren afwezig zonder afmelding.