Ga naar de inhoud
Home » Aanmelden als preventist / preventiemedewerker

Aanmelden als preventist / preventiemedewerker

Iedereen kan zich aanmelden als preventist/preventiemedewerker, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom in ons preventieteam. Ook als u de Nederlandse taal niet machtig bent, maar u zich wel betrokken voelt bij Park Wernhoutsburg en haar inwoners, bent u van harte welkom! De cursus buurtpreventie zal in het Nederlands worden gegeven. U moet de Nederlandse taal wel kunnen volgen om de cursus tot een goed einde te brengen.

Helpt u mee?

Wat vragen we van u?

  • Advies geven aan buurtbewoners als het gaat om het voorkomen van inbraken, vandalisme e.d.
  • Dat u van tijd tot tijd met collega’s een ronde over het Park en het buitengebied van Park Wernhoutsburg loopt. Kapot straatmeubilair, lantaarnpalen, afvaloverlast op het park meldt aan één van de coördinatoren, deze geven de melding weer door aan het beheer.
  • Meldingen buiten Park Wernhoutsburg melden via 14-076 of via de app Verbeterdebuurt. De Wernhoutseweg (Tussen Wernhout en de grens met België) valt onder de verantwoording van de provincie Noord-Brabant.

Wanneer zijn wij op pad?

Dat is geregeld via de planning. De preventieteams lopen altijd minimaal met twee personen.

Via een WhatsApp-groep krijgt de preventist/preventiemedewerker een uitnodiging voor de planning waarin ze kunnen aangeven op welke dag en tijdstip ze beschikbaar zijn voor een preventieve ronde door Park Wernhoutsburg en het buitengebied.

Verzekering en opleiding

Als Preventisten/preventiemedewerker van de buurtpreventie bent u automatisch verzekerd via de gemeente Zundert. De gemeente Zundert betaald de opleiding die u via de politie en van de buurtpreventie krijgt. U mag pas mee op preventieve rondes na het volgen van deze opleiding omdat de gemeente u dan pas kan aanmelden bij de verzekering.

Communicatie

Tijdens de looprondes hebben de preventisten/preventiemedewerkers meestal de beschikking over een portofoon om onderling en met de achterwacht contact te hebben.

Wij zijn zeker géén knokploeg of politie.
Wij zijn wel ondersteunend voor het bestuur, beheer, gemeente en de politie.

Buurtpreventie Wernhoutsburg heeft alles te maken met het openhouden van de ogen en oren zonder onnodige risico’s te nemen.

De eigen veiligheid staat altijd voorop.