Ga naar de inhoud
Home » Overlast tips

Overlast tips

Tip 1: Wees vriendelijk, ook als u ontzettend boos bent

Overlast levert vaak flinke frustratie op. Het is dan ook zeer verleidelijk de buren een koekje van eigen deeg te geven. Een giftige worst voor de buurhond, even stampen met de steel van de bezem tegen het plafond, zelf met de kettingzaag in de tuin van de buren aan de slag. Nee, dit is allemaal geen goed idee. U kiest dan voor de tegenaanval en dat maakt meestal het conflict nog veel erger. Mensen reageren vaak symmetrisch op elkaar. Gaat u met gestrekt been erin? Dan gaat uw buurman u weer overtreffen. Uiteindelijk komt u dan bij Rechter Reed (de Rijdende Rechter) terecht. En niemand wil toch bij de Rijdende Rechter terecht komen? Stel u dus (ondanks uw woede en frustratie) vriendelijk en voorkomend op en probeer altijd bij u zelf te blijven. De kans dat uw buren dan meewerken is vele malen groter. 

Tip 2: Zoek medestanders: samen bent u sterker

Negeren uw buren uw vriendelijke verzoek iets aan de overlast te doen? Ga eens praten met uw andere buren. Ondervinden zij ook dezelfde last van de buren of staat u hierin alleen? Wanneer u met meerdere mensen bent, wordt de situatie al stressvoller voor uw lastige buren. Tegen u alleen kunnen ze misschien wel op maar niet tegen alle buren bij elkaar. U kunt als buren samen gaan praten met de politie, woningbouwvereniging, het bestuur van de VvE Wernhoutsburg of bij de gemeente. Zoek ook eens uit of uw VvE of de gemeente een buurtbemiddelaar heeft. Een buurtbemiddelaar is vaak een getrainde vrijwilliger, deze treedt dan op als bemiddelaar tussen de buren om zo tot een oplossing te komen. Ruim twee derde van alle burenruzies wordt op deze manier opgelost. (zie ook tip 5)

Tip 3: Niet schrijven, wel praten

Het is lastig om uw buren aan te spreken op de overlast, vooral als u de buren (nog) niet kent of als deze uw taal niet goed beheersen.Een misverstand ligt dan te wachten om de hoek. De stap om uw klacht via een sms’je, e-mail of briefje te doen is dan ook kleiner dan dat u daadwerkelijk bij ze aanbelt en toch is dit geen goed idee. Een klacht die u opschrijft komt soms totaal anders over dan wanneer u het zegt, de persoon mist dan de intonatie van uw stem en de uitdrukking op uw gezicht. Zo kan een enorm vriendelijk bedoelde brief toch heel boos en verkeerd overkomen. Zoals al eerder geschreven: als u voor uw buren staat, zien ze aan uw gezicht wat u echt bedoelt en zullen ze veel meer begrip tonen. Bovendien kan de buurman of buurvrouw in kwestie zichzelf verdedigen. Vind u het nog steeds lastig of eng? Neem dan bijvoorbeeld een andere buurman of buurvrouw mee en doe dan samen uw verhaal. 

Tip 4: Breng uw kritiek tactisch

Breng kritiek zo concreet en vriendelijk mogelijk. Spreek in de ik-vorm. Bijvoorbeeld: “Ik heb veel last van de harde muziek. Ik kan hierdoor niet in slaap komen.” Wanneer u in de aanval gaat en begint met: “Uw muziek staat te hard. U moet uw muziek zachter zetten”, zal een persoon zich gelijk willen verdedigen. Wanneer u het probleem bij uzelf houdt door de ik-vorm te gebruiken, komt het al heel anders over. Leg ook vriendelijk uit wat u nu van uw buren verwacht. Bijvoorbeeld: “Ik zou graag afspraken willen maken over de harde muziek. Wilt u deze na 22.00 uur zachter zetten in het vervolg?” U kunt er ook voor kiezen om de buren te vragen wat zij zelf voor oplossing in gedachten hebben. Gaat het bijvoorbeeld om een hoge boom in hun tuin die al uw zonlicht ontneemt? Vraag dan of zij hier een oplossing voor hebben. Misschien zeggen ze wel dat ze de boom willen snoeien. Geef ze het gevoel dat ze zelf de touwtjes in handen hebben. U zult zien dat mensen dan een stuk welwillender zijn.

Tip 5: Schakel een bemiddelaar in

Werken de eerste vier tips helemaal niet? Bekijk dan of een bemiddelaar of mediator kan helpen. Een bemiddelaar zorgt ervoor dat de situatie tussen u en de buren niet verslechtert. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk wanneer u en uw buren hier geheel vrijwillig aan willen meedoen en daar ook het nut van willen inzien. Het Juridisch Loket kan u hier meer informatie over geven. Een VvE en woningcorporatie hebben vaak ook een bemiddelaar in dienst. Ook kan uw wijkagent of zijn collega u soms bijstaan en een praatje gaan maken. Maar het inroepen van de wijkagent moet u eigenlijk tot het laatste bewaren als het om bemiddeling gaat.

Tip 6: Neem contact op met de politie

De politie kunt u alleen inschakelen wanneer uw buren een strafbaar feit plegen of als de openbare orde wordt verstoord. In veel gemeenten is burengerucht strafbaar gesteld in de Plaatselijke Verordening (APV). Ook nachtelijk burengerucht is strafbaar. De politie maakt bij een strafbaar feit een proces-verbaal op of geeft een waarschuwing. Is dit niet genoeg, dan nemen ze na meerdere klachten bijvoorbeeld geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag. 

Tip 7: Stap niet zomaar naar de rechter of de burgemeester!

Bent u de overlast echt spuugzat “en zit u met uw handen in het haar”? Dan mag u een gerechtelijke procedure starten. Volgens de ASO-wet uit 2017 heeft ook het recht om uw burgemeester inlichten. Toch is het aan te raden om dit pas te doen als u alles al heeft geprobeerd, nclusief professionele bemiddeling. Wanneer u dit niet doet, heeft u kans dat de burgermeester en rechter u dit alsnog zullen opleggen. Hier vind u de informatie om contact te zoeken met de gemeente Zundert.

Een rechtszaak zet het conflict met uw buren echt wel op scherp, houdt er rekening mee dat het dan echt oorlog kan zijn en wanneer u allebei in uw woning wilt blijven wonen is dat toch wel het laatste wat u wilt. Verder heeft een rechtszaak alleen kans van slagen als u ook daadwerkelijk goed beslagen ten ijs komt: u moet onomstotelijk bewijs aanleveren. Het is daarom aan te raden een dagboek bij te houden waarin u alle overlast met data en tijden noteert. En als het even kan staaft u dit met foto of videomateriaal en het liefst ook met onafhankelijke getuigen. De procedure van een rechtszaak duurt echter lang en u zit daarom misschien nog maanden met de overlast. Bedenk daarom dat een rechtszaak écht de allerlaatste optie is.
Een rechtszaak kent soms alleen maar verliezers, ook een winnaar kan verliezer zijn.

“Het zou in de wereld heel wat vrediger zijn
als men minder op elkaar zou letten
en meer op elkaar zou passen!
en elkaar meer zou helpen!”

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Wanneer neemt u contact op met het Meldpunt:

 • Als u zich zorgen maakt over iemand die dringend hulp nodig heeft maar er niet om vraagt.
 • Als er sprake is van multi- en/of complexe (gezins)problematiek.
 • Als er sprake is van ernstige (zelf)verwaarlozing.
 • Als er sprake is van ernstige vervuiling van huis of tuin.
 • Als er sprake is of vermoeden van psychiatrische of verslavingsproblematiek.

Meldt u de overlast liever telefonisch?

Heeft u moeite met het maken van een melding of gaat het om een noodsituatie? Bel dan met 14 076.
Na 17.00 uur of in het weekend belt u bij zéér urgente noodsituaties (bijvoorbeeld gevaar voor letsel), waarbij onmiddellijk actie is vereist, 0900 – 8844 of bel 112.

Bel 112 bij spoed of 0900 8844 als het geen spoedgeval is.

 • extreme last van lawaai, stank, vervuiling of agressie door buurtbewoners
 • intimidatie in uw buurt
 • buurtbewoners die zorg nodig hebben maar die niet krijgen
 • buurtbewoners die verward overkomen
 • vereenzaamde of verwaarloosde buurtbewoners
 • afwijkend gedrag

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerker van het meldpunt onderzoekt uw melding en verzamelt gegevens.
Hij bespreekt de melding met de juiste instanties. Het meldpunt werkt samen met de GGD, politie, woningcorporaties, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en verslavingszorg.
De medewerker maakt afspraken en zorgt dat iedereen zich eraan houdt.
Hij houdt u op de hoogte van de melding en geeft advies.

Bij verhuurder melden

Woont u in een huurwoning, hebt u last van uw buren en komt u er samen niet uit? Neem dan eerst contact op met de verhuurder van de woning. Op Park Wernhoutsburg is dat veelal het beheer. Woont u niet in buurtschap Wernhoutsburg maar in de gemeente Zundert in een huurwoning kijk dan eens bij ThuisVester. Als die u niet kan helpen, kunt u het Meldpunt Zorg en Woonoverlast inschakelen. Het kan handig zijn om een overzicht bij te houden van de overlast, voor het geval het tot een juridische procedure komt.

Overlast door rondhangende jeugd.


Binnen de gemeente Zundert zijn plekken waar de jeugd of andere personen samenkomen en zich ophouden, ook wel gezegd hangplekken. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. Het kan natuurlijk voorkomen dat u als omwonende overlast ervaart van bovengenoemde overlastvormen. Meld deze overlast altijd. Door de overlast te melden wordt namelijk nog meer zichtbaar wat er speelt op straat en in de buurt. Melden kunt u doen op twee manieren: een melding maken of bellen (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 14 076 of ‘s avonds en in het weekend de politie via 0900-8844). Uw melding komt bij het Sociaal Wijkteam terecht. Het sociaal wijkteam neemt contact met u op om de overlast te bespreken.

Overlast van jongeren en andere personen op straat meldt u online bij de gemeente of via telefoonnummer 14 076. De gemeente is bereikbaar van maandag tot en met donderdag, van 08.00 tot 17.00 uur. En op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur. Het algemene nummer van de gemeente Zundert is 076 – 599 56 00.


Coronavirus

Verspreiden van het coronavirus

Wilt u melden dat mensen zich niet aan de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus houden? Omdat ze bijvoorbeeld samenscholen of te weinig afstand houden?

Feesten die niet zijn toegestaan in verband met de coronamaatregelen meldt u bij de politie.

Gebruik het online formulier:Meld hier uw online overlast formulier

Meer overlast informatie vind u via de website van de gemeente.

Aso-wet

Op 1 juli 2017 is de ‘Aso-wet’ van kracht geworden. Mensen die langdurig overlast hebben van de buren kregen daarmee meer mogelijkheden om dit aan te pakken. Burgermeesters kunnen gedragsverandering nu direct afdwingen. Negeren de buren dit? Dan krijgen ze een flinke boete.

‘Eén op de drie Nederlanders ondervindt woonoverlast’

De aso-wet is een initiatief van de VVD. De wet vergroot de mogelijkheden om ook minder heftige overlast aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld geluidsoverlast zijn of huisvuil dat op de verkeerde plekken wordt gedumpt. Volgens VVD-Kamerlid Ockje Tellegen is deze nieuwe wet hard nodig. Eén op de drie Nederlanders ondervindt woonoverlast volgens haar. En niet alleen in de grote steden, maar juist in kleinere plaatsen maken buren elkaars leven flink zuur.

Burgemeester dwingt gedragsverandering af

De burgemeester speelt met de nieuwe wet een hoofdrol. Hij geeft uw asociale buren nu een officiële waarschuwing en mag gedragsverandering afdwingen. Werkt dit niet? Dan riskeren ze een boete of zelfs uithuisplaatsing. Voorwaarde is dat bemiddeling met de buren niets oplevert. Ook de eigenaars van airbnb-woningen kunnen met deze wet worden aangepakt.
Voor deze wet inging kregen aso-buren vaak helemaal geen straf, omdat er wettelijk weinig mogelijk was. “Rechters vinden uithuisplaatsing vaak te drastisch en leggen deze straf vrijwel nooit op”, zegt Tellegen. De vervelende buren konden vervolgens gewoon verder gaan met de buurt terroriseren. 

Wat kunt u doen vóórdat u de Aso-wet inzet?

Maar, ingrijpen van de burgemeester is dus uw laatste redmiddel om uw asociale buren aan te pakken. Eerst zult u het probleem zelf moeten oplossen. Gelukkig is er voor ieder probleem een oplossing.

Permanente geluidsoverlast 

Natuurlijk komt het wel eens voor dat uw buren bezig zijn met een verbouwing. Of ze hebben een feestje. Ook dan kunt u uiteraard hinder ondervinden van de harde muziek of de herrie van een boor. Maar deze geluidsoverlast is tijdelijk. U weet dat het snel ophoudt. Maar heeft u buren die iedere dag geluidsoverlast veroorzaken, of ieder weekend? Bijvoorbeeld door muziek of geruzie? Dan is het al een heel ander verhaal. 

Buren moeten altijd een beetje rekening met elkaar houden. Toch kan het voorkomen dat uw buren dat minder doen. Of helemaal niet. Uit onderzoek van de Universiteit van Reading blijkt dat mensen na ongeveer twintig minuten wennen aan geluiden tot en met 65 decibel (dit is te vergelijken met pratende mensen of achtergrondmuziek). Is het geluid harder en stoort het u echt iedere keer? Dan is de kans groot dat dit geluid nooit zal wennen en mag u het geluidsoverlast noemen. Zijn deze buren normaal fatsoenlijke mensen? Ga eens met ze in gesprek. Zorg er wel voor dat u dit niet doet op het moment dat u heel erg boos bent. Verman uzelf en ga er heen als u kalm bent. Pas dan kunt u op tactvolle wijze vertellen dat u last ondervindt van de harde muziek of hun naderende echtscheiding. Hebben de buren hier maling aan? Scrol dan snel door naar de tips. 

Geluidsoverlast door technische oorzaak

Soms heeft geluidsoverlast een technische oorzaak. In het geval van een huurwoning moet de verhuurder dit probleem voor u oplossen. Woont u bijvoorbeeld in een oude etagewoning waarvan de draagvloeren van hout zijn? Dan kunt u flink last hebben van de hoge hakken van de bovenbuurvrouw of van haar blaffende hond. U kunt in dit geval een verlaagd, vrij hangend plafond aanbrengen. Geluidsoverlast vanaf de zijkant, kunt u oplossen door de binnenmuren goed te isoleren. 

Geluidsoverlast van de blaffende buurhond

Wanneer uw buren een hond hebben, dan hoort u deze ongetwijfeld weleens blaffen. Soms blaft een hond echter overmatig en kunt u daar oprecht last van krijgen. Vooral als dit de hele dag doorgaat of als dit ’s nachts is. Volgens de wet moet u een zekere hoeveelheid geluid tolereren van huisdieren van uw buren. Zeker wanneer u in een stad woont. Pas als dit geluidsoverlast onredelijke niveaus bereikt, mag u naar de rechter stappen. Maar ook voor dit geldt: praat eerst eens met uw buren. Misschien weten ze helemaal niet dat de hond de hele dag staat te blaffen omdat ze overdag niet thuis zijn. Of misschien zijn ze al bezig de oplossing voor het blafprobleem. Werken uw buren niet mee? In dat geval mag u de overlast melden bij het beheer van het park, de gemeente of de politie. Ook wanneer de hond s’ nachts blijft door blaffen, mag u de politie bellen. De melding bij de politie kunt u later eventueel als bewijsstuk gebruiken. Heeft u het idee dat de buurhond wordt verwaarloosd of mishandeld? Bel dan de dierenpolitie, telefoon 114. Woont u in een huurwoning? Dan kunt u de verhuurder of woningbouw hierop aanspreken. Heeft u een VvE? Dan zijn zij de aangewezen personen. Als dit allemaal niets oplevert, mag u naar de rechter stappen. Vraag in dit geval wel eerst advies aan een goede (burenrecht)jurist.

Overlast door openhaard of houtkachel

Het gebruik van openhaarden en houtkachels is weer populair. Niet alleen binnen, maar ook voor in de tuin. Ongeveer twintig procent van de Nederlandse huishoudens bezit een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout levert soms overlast op voor de buren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Oftewel: stookoverlast. Zo’n tien tot twaalf procent van de Nederlanders ondervindt overlast door stoken van hun buren. De Rijksoverheid heeft een hulpmiddel bedacht voor mensen die graag gebruikmaken van een kachel of openhaard. In dit document staat een stappenplan hoe ze kunnen stoken zonder overlast te veroorzaken. Maar u heeft last van de rook van uw buren, dus daar heeft u natuurlijk niets aan. In dat geval kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. De gemeente treedt dan op tegen de mensen die op hinderlijke wijze rook, stank of roet verspreiden. Ook kunt u de landelijke petitie ondertekenen tegen houtrook.

Overlast door bomen in de tuin van de buren

Ondervindt u serieuze hinder van de boom of bomen in de tuin van uw buren? Bijvoorbeeld omdat ze al het zonlicht uit uw tuin of woning houden? Of omdat ze uw uitzicht belemmeren? Of wordt de struik in de tuin van de buren nooit gesnoeid en wordt dit zo langzamerhand een doorn in uw oog? De eerste stap is om dit probleem voor te leggen aan uw buren. Neem uw buren mee en laat ze zien hoe het eruit ziet vanuit uw woning. Misschien vinden de buren uw bezwaar terecht en ondernemen ze zelf actie. Komt u er niet uit? Lees onderstaande tips dan eens door. Ga in elk geval niet zelf met de kettingzaag aan de slag! 

Meer hierover:

https://www.centraalbeheer.nl/magazine/wonen/burenetiquette-beatrijs-ritsema

Bron: Buurtpreventie Zaanstad