Ga naar de inhoud
Home » Privacyverklaring buurtpreventie

Privacyverklaring buurtpreventie

Privacyverklaring Buurtpreventie Wernhoutsburg Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd. De AVG vervangt de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en is de Nederlandse implementatie van de Europese GDPR (General Data Protection Regulation). Daarmee wordt vanaf 25 mei in heel Europa de persoonsgegevensbescherming gelijkgetrokken. Dit betekent voor ons als organisatie dat wij toestemming moeten vragen aan betrokken bewoners om hun gegevens te mogen gebruiken. Ook moeten wij aangeven wat we hiermee doen. Welke gegevens van jou worden bewaard en/of verwerkt door Buurtpreventie Zundert? Om aan te sluiten bij het netwerk van Buurtpreventie Zundert, vult iedereen een aanmeldingsformulier in om zich aan te melden. Hiermee worden persoonsgegevens verzameld en vastgelegd door de webmaster van Buurtpreventie Zundert. Het doel hiervan is dat we zien wie en welke rol de personen hebben binnen Buurtpreventie Zundert. Het gaat dan om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Buurtpreventie Zundert legt geen foto’s van personen vast bij het aanmelden via het aanmeldformulier. Zet iemand in zijn profiel zelf een foto, dan is dit zijn eigen verantwoordelijkheid voor het plaatsen ervan. Waarom houdt Buurtpreventie Zundert deze gegevens bij? Om jou van (veiligheids-) informatie te kunnen voorzien, zoals inbraken en activiteiten, is het voor ons noodzakelijk om te weten wie je bent en waar je woont. Je telefoonnummer, e-mailadres en WhatsApp worden gebruikt om je op de hoogte te houden van de incidenten op gebied van veiligheid in jouw buurt. Daarnaast hebben wij deze gegevens ook nodig om de groei en omvang van het bewonersnetwerk te monitoren. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard door Buurtpreventie Zundert? Je gegevens worden bewaard zolang je ingeschreven staat of zolang we dat afgesproken hebben. Zodra je niet meer betrokken wil zijn bij buurtpreventie, worden je gegevens (op verzoek) gewist. In ieder geval worden gegevens nooit langer dan een jaar na opzegging bewaard. Heb ik er zelf ook nog iets over te zeggen? Je kunt altijd vragen je gegevens in te zien, ze te wijzigen of ze weer in te trekken. Ook heb je het recht om je gegevens te beperken. Dit soort rechten staan beschreven in de wet AVG. Is een foto ook een persoonsgegeven? Indien de foto duidelijk herleidbaar is naar jou, is een foto inderdaad ook een persoonsgegeven. Buurtpreventie Zundert maakt foto’s tijdens bijeenkomsten en activiteiten. Deze foto’s worden gebruikt op onze website en sociale media. Ben je op een bijeenkomst en wil je liever niet op de foto? Geef dit dan ter plekke even aan. Wie zijn er met mijn gegevens aan het werk? Je gegevens worden verwerkt door de webmaster(s) Buurtpreventie Zundert. Wij zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. Je gegevens staan opgeslagen op een beveiligd netwerk en alleen de webmaster(s) hebben toegang daartoe. Naar wie gaan mijn gegevens zoal? Je gegevens worden alleen gebruikt voor Buurtpreventie Zundert en de doeleinden waarvoor deze verstrekt zijn. Jouw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. En als ik het niet eens ben over hoe er met mijn gegevens wordt omgegaan? Wij doen er alles aan om vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan. Mocht je desondanks ontevreden zijn over de verwerking van jouw gegevens of een daaraan gerelateerd item, neem dan met ons contact op via stuurgroep@buurtpreventiezundert.nl. Ben je na dit contact nog steeds ontevreden, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via:

Persoonsgegevens,ingevuld op de website www.buurtpreventiewernhoutsburg.nl worden zorgvuldig bewaard door de webmasters van buurtpreventie Wernhoutsburg en van Zundert en nooit bewaard als het niet meer noodzakelijk is.