Home » Verantwoording

Verantwoording

Onderdeel van

Buurtpreventie Wernhoutsburg maakt onlosmakelijk deel uit van en werkt volgens de richtlijnen van de Stuurgroep Buurtpreventie en Veiligheid van de gemeente Zundert.

Rapportage

Wij rapporteren onze bevindingen, indien nodig, aan het beheer van Wernhoutsburg, de politie, de gemeente Zundert, de provincie Noord-Brabant en de stuurgroep Buurtpreventie en Veiligheid van de gemeente Zundert.

Medewerking zittend bestuur 2019

Buurtpreventie Wernhoutsburg maakt geen deel uit van de VvE Wernhoutsburg of een werkcommissie en valt daarom ook niet onder het bestuur of haar verantwoording.
Buurtpreventie Wernhoutsburg is overigens wel opgericht in zeer goed overleg en met medewerking van het zittende bestuur in 2019 tot werking gekomen.

Onpartijdig

Buurtpreventie Wernhoutsburg ontvangt vanuit de VvE Wernhoutsburg geen enkele financiële bijdrage en is en blijft daarmee 100% onafhankelijk en onpartijdig.